Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
BIZ Bedrijventerrein Dierenstein Nee
Hondenbelasting Nee
OZB-eigenaar Nee
OZB-gebruiker Nee
Precario Nee
Reinigingsrecht Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Roerende-zaak eigenaar Nee
Roerende-zaak gebruiker Nee
Toeristenbelasting Nee