Ga direct naar content
Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers en ZZP-ers
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
Hondenbelasting Ja
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Precario Nee
Reinigingsrecht Ja
Rioolheffing eigenaar Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Toeristenbelasting Nee
Watertoeristenbelasting Ja