Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
Hondenbelasting Ja
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Precario Nee
Reinigingsrecht Ja
Rioolheffing eigenaar Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Toeristenbelasting Nee
Watertoeristenbelasting Ja