Ga direct naar content
Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers en ZZP-ers
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Verontreinigingsheffing bedrijf Nee
Verontreinigingsheffing woning Ja
Watersysteemheffing eigenaren Nee
Watersysteemheffing gebruiker Ja
Wegenheffing eigenaren Nee
Wegenheffing gebruiker Ja
Zuiveringsheffing Ja
Zuiveringsheffing Bedrijf Nee