Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Verontreinigingsheffing bedrijf Nee
Verontreinigingsheffing woning Ja
Watersysteemheffing eigenaren Nee
Watersysteemheffing gebruiker Ja
Wegenheffing eigenaren Nee
Wegenheffing gebruiker Ja
Zuiveringsheffing Ja
Zuiveringsheffing Bedrijf Nee