Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
BIZ Bergambacht Centrum Nee
BIZ de Wetering Bergambacht Nee
Diftar Ja
Grafonderhoudsrechten Nee
Hondenbelasting Ja
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Precario Ja
Rioolheffing gebruik Ja
Toeristenbelasting Nee