Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Ja
BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs Nee
Hondenbelasting Nee
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Precario Nee
Rioolheffing gebruik Ja