Ga direct naar content
Bouw jij mee aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Nee
BIZ Reghthuysplein eo Nieuwkoop Nee
BIZ Winkelcentrum Ter Aar Nee
Diftar Ja
Forensenbelasting Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
OZB-eigenaar Nee
OZB-gebruiker Nee
Precario Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Roerende-zaak eigenaar Nee
Roerende-zaak gebruiker Nee