Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Nee
Diftar Ja
Forensenbelasting Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
OZB-eigenaar Nee
OZB-gebruiker Nee
Precario Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Roerende-zaak eigenaar Nee
Roerende-zaak gebruiker Nee