Ga direct naar content
Aanslag lokale belastingen in uw (digitale) brievenbus
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Afvalstoffenheffing extra container(s) Nee
Diftar Ja
Forensenbelasting Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
OZB-eigenaar Nee
OZB-gebruiker Nee
Precario Nee
Rioolheffing gebruik Ja
Roerende-zaak eigenaar Nee
Roerende-zaak gebruiker Nee