Ga direct naar content
Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers en ZZP-ers
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Extra Containers Afvalstoffenheffing Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
Hondenbelasting Ja
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Precario Ja
Reinigingsrecht Nee
Rioolheffing eigenaar Ja
Rioolheffing gebruik Ja
Rioolheffing gebruik groter dan 300 m3 Ja
Rioolheffing gebruik kleiner dan 300 m3 Ja
Toeristenbelasting Nee