Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)
Soort belasting Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing Ja
Extra Containers Afvalstoffenheffing Nee
Grafonderhoudsrechten Nee
Hondenbelasting Ja
OZB-eigenaar Ja
OZB-gebruiker Ja
Precario Ja
Reinigingsrecht Nee
Rioolheffing eigenaar Ja
Rioolheffing gebruik Ja
Rioolheffing gebruik groter dan 300 m3 Ja
Rioolheffing gebruik kleiner dan 300 m3 Ja
Toeristenbelasting Nee