Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Aanslagen waterschapsbelastingen 2023 verzonden

9 FEBRUARI 2023

Vanaf deze week ontvangen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden de aanslagen voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta via SVHW. Met het belastinggeld betaalt het waterschap het werk voor sterke duinen en dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor schoon en voldoende water en veilige (vaar)wegen.

Belastingsoorten

Henk van der Drift, heemraad Financiën, licht toe: “Om alle werkzaamheden in 2023 uit te voeren, heft het waterschap belastingen. Zodat burgers en bedrijven veilig kunnen wonen, werken en recreëren in Zuid-Holland zuid. Daarbij houden we ook steeds meer rekening met maatregelen die thema’s als duurzaamheid en klimaatverandering ten goede komen. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap, betaalt mee.”

Het waterschap heeft verschillende taken: schoon water, voldoende water, veilige dijken en veilige wegen. Voor elke taak zijn er aparte belastingen, de zogenaamde heffingen. Uit de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het zuiveren van afvalwater. Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken en duinen. Ook de maatregelen tegen wateroverlast of droogte worden hiermee betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor wegonderhoud. Dan gaat het om wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Op het eiland van Dordrecht heeft het waterschap geen wegentaak.

Kijk voor meer informatie over het werk van het waterschap, de begroting 2023 en de waterschapsbelasting op www.wshd.nl.