Ga direct naar content
Pas op voor valse e-mail berichten!
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

29 JANUARI 2021

Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor een aantal gemeenten ook de hoogte van de WOZ-waarde vast. 

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van verkochte woningen. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren deze waarde en stellen deze definitief vast. Op uw taxatieverslag, dat u kunt inzien via Mijn SVHW op www.svhw.nl, staan de verkochte woningen die bij de vergelijking gebruikt zijn.
SVHW mag alleen de WOZ-beschikking versturen, wanneer de uitvoering op orde is. Daarom houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke overheidsorganisatie toezicht op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De Waarderingskamer beoordeelde onze uitvoering met ‘goed’.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde?

Maak dan een afspraak met één van onze taxateurs via Mijn SVHW op www.svhw.nl. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, passen wij deze graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Kijk op www.svhw.nl/woz.