Ga direct naar content
Pas op voor valse e-mail berichten!
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Een juiste WOZ-waarde voor iedereen belangrijk

1 JANUARI 2021

Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. SVHW heft en int deze lokale belastingen namens gemeenten en waterschap Hollandse Delta. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeenten ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Voor u

Het is voor u belangrijk dat de WOZ-waarde juist is. Een aantal belastingen, waaronder de OZB-belasting, is namelijk gebaseerd op deze WOZ-waarde. Daarnaast gebruikt de Rijksbelastingdienst de WOZ-waarde voor het bepalen van het huurwaardeforfait en gebruiken sommige hypotheekverstrekkers de waarde bij het bepalen van de hypotheekrente.

Voor uw gemeente

Ook voor gemeenten is een juiste WOZ-waarde belangrijk. Met een juiste WOZ-waarde kunnen zij de belastingdruk eerlijk verdelen en het goede belastingtarief bepalen. Tot slot is een juiste WOZ-waarde positief voor SVHW: wanneer er minder bezwaren zijn, zijn er minder werkzaamheden en lagere maatschappelijke kosten. Redenen genoeg dus waarom de WOZ-waarde goed moet zijn.

Voorbereiding aanslagoplegging 2021

Op dit moment is SVHW volop bezig met het zorgvuldig bepalen van de WOZ-waarden voor een juiste aanslagoplegging in 2021. Dit doen wij met taxatiemodellen waarin de gegevens van uw woning of bedrijfspand en actuele marktgegevens zijn opgenomen. Uiteraard controleren onze taxateurs de uitkomsten en passen zij deze indien nodig aan.

De komende tijd informeren we u over het tot stand komen van de WOZ-waarde en wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde. Het bepalen van de WOZ-waarde blijft immers mensenwerk.