Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Gedifferentieerd tarief in Barendrecht met terugwerkende kracht van de baan

9 AUGUSTUS 2022

Op 5 juli heeft de gemeenteraad van Barendrecht ingestemd met het voorstel van het college om te stoppen met het betalen van een variabel tarief voor afval. Barendrechtse huishoudens hoeven hierdoor over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD en restafval via de ondergrondse containers of minicontainers. Er komt begin 2023 geen afrekening op de aanslag lokale belastingen. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 verandert niet. De afvalpas blijft nog wel nodig om de ondergrondse containers te openen.