Ga direct naar content
Hondencontrole? Dat klopt, tot eind augustus lopen er hondencontroleurs in de gemeenten Westvoorne, Hardinxveld-Giessendam, Hoeksche Waard en Lansingerland.
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Gemeente Hoeksche Waard geeft inwoners deel van rioolheffing 2021 terug

25 MEI 2021

Iedereen in de gemeente Hoeksche Waard die per 1 januari 2021 rioolheffing moet betalen, komt in aanmerking voor de teruggave.

Hoeveel geld krijgt u terug?

U krijgt het bedrag terug dat u in 2021 als ‘gebruiker’ voor de rioolheffing betaalt. Dit is voor:

  • een woning met 1 persoonshuishouden: € 50,00;
  • een woning met meerpersoonshuishouden: € 100,00;
  • andere panden (‘niet woningen’): 0,05056% van de WOZ waarde.
    Het bedrag wordt op hele eurocenten naar boven afgerond. Bedragen kleiner dan € 9,00 worden niet uitbetaald.

Kijk voor meer informatie op Teruggave rioolheffing 2021 – Gemeente Hoeksche Waard)