Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Informatie voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire

2 DECEMBER 2021

Wanneer u zich bij de Belastingdiensgemeld heeft gemeld als gedupeerde van de Toeslagenaffaire en de Belastingdienst is akkoord, dan krijgt SVHW hiervan bericht. SVHW moet dan de lokale belastingen tot en met 31 december 2020 kwijt schelden. Wat dit inhoudt, verschilt per situatie. Hieronder vindt u verschillende situaties die kunnen voorkomen.

U komt in aanmerking voor compensatie

Situatie 1:

U heeft een bedrag openstaan voor een aanslag lokale belastingen over het jaar 2020 of een eerder jaar. U krijgt kwijtschelding en hoeft het bedrag niet meer te betalen. U ontvangt hierover  een brief van SVHW.

Situatie 2:

U krijgt in 2021 een aanslag lokale belastingen over het jaar 2020 of een eerder jaar. Ook dan krijgt u kwijtschelding en hoeft u het bedrag niet te betalen.

Situatie 3:

U krijgt in 2021 een belastingaanslag over het jaar 2021. U moet deze belastingaanslag(en) betalen. Heeft u moeite met betalen? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op via het contactformulier – Onderwerp- ‘Ik heb een andere vraag’.

Situatie 4:

U betaalde ná 1 januari 2021 de lokale belastingen van het jaar 2020 of van een eerder jaar. Deze betalingen storten wij aan u terug. U ontvangt uw geld dan binnen twee weken op de rekening, waarvan wij het geld hebben ontvangen. Bestaat dit rekeningnummer niet meer? Dan krijgt u van ons een brief met de vraag wat uw huidige rekeningnummer is.

Situatie 5:

U heeft alles betaald. Ook mogelijk extra kosten, omdat u niet op tijd kon betalen. Er zijn dus geen openstaande schulden (meer) die we kunnen kwijtschelden. De Belastingdienst geeft aan dat zij kijken naar een oplossing voor schulden die zijn betaald met het compensatiebedrag van 30.000 euro. Ga voor de laatste informatie hierover naar de website van de Belastingdienst.

U komt niet in aanmerking voor compensatie

Wanneer de Belastingdienst aangeeft dat u niet in aanmerking komt voor compensatie, dan starten wij weer met het incasseren van uw openstaande belastingaanslagen. U ontvangt daar dan eerst een brief over.

Meer informatie vindt u op  www.toeslagen.nl/schulden.