Ga direct naar content
Pas op voor valse e-mail berichten!
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waterschapsbelasting binnenkort op de mat

18 JANUARI 2021

Deze week stuurt SVHW namens waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapsbelasting 2021. Het waterschap zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen en ook voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Soorten waterschapsbelasting

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting. Aan elke waterschapstaak is een aparte belasting verbonden. De zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn voor het zuiveren van het afvalwater. Met de watersysteemheffing houdt het waterschap het water in sloten en singels schoon en op peil en wordt het onderhoud van de dijken betaald. Ook betaalt het waterschap hiervan de maatregelen om wateroverlast of verdroging te voorkomen. De wegenheffing is bedoeld voor het onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Op het eiland van Dordrecht heeft het waterschap geen wegentaak.

Kijk voor meer uitleg over het werk van het waterschap, de begroting 2021 en de waterschapsbelasting op www.wshd.nlĀ of op overzicht belastingen.