Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ondernemers/ZZP-ers en Covid-19

Corona kan effect hebben op WOZ-waarden niet-woningen

Veel branches zijn hard getroffen door de gevolgen van de Corona-pandemie. Deze gevolgen blijken op de meeste WOZ-waarden van niet-woningen geen invloed te hebben. Daar waar de WOZ-waarde een relatie heeft met de omzet en bij gebouwen met een maatschappelijke functie, kan er wel sprake zijn van waardevermindering door de Corona-pandemie. SVHW heeft hier al een correctie toegepast.

Uitstel van betaling voor ondernemers en ZZP-ers mogelijk

Heeft u in 2021 een aanslag lokale belastingen van SVHW ontvangen?
Dan kunt u in termijnen betalen of uitstel van betaling aanvragen. Reageert u in ieder geval vóór 31 mei 2021.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geeft u hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van uw aanslag. U regelt dat via Mijn SVHW.

Uitstel van betaling

Wilt u de aanslag later  betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op uw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaalt u uiterlijk 1 oktober 2021.
U regelt dit via het contactformulier. Kies voor “Betalen” en vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot 1-10-2021” en vul het contactformulier in.

Betaalt u al via automatische incasso en vraagt u om uitstel?

Dan resteren er slechts 3 termijnen om het totale bedrag van de aanslag te voldoen.

U kunt ook telefonisch een machtiging voor automatische incasso of uitstel aanvragen.

Via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houdt u daarbij uw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vindt u rechtsboven op uw aanslagbiljet.