Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

In de wet staat dat u een aantal rechten heeft als het gaat om uw persoonsgegevens. Hier leest u welke rechten dat zijn en wat we daarvoor bij SVHW hebben geregeld.
Volgens de wet heeft u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

  1. Recht van inzage
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht van bezwaar
  4. Recht op beperking van de verwerking
  5. Recht om vergeten te worden

Hieronder leggen we uit wat deze rechten precies inhouden.

1. Recht van inzage

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, laten wij u weten welke gegevens wij verwerken, waarom wij die verwerken, met wie wij uw gegevens delen, en hoe lang wij uw gegevens mogen bewaren.

2. Recht op rectificatie

Vindt u dat de gegevens die wij van u verwerken niet kloppen of niet volledig zijn? Dan kunt u ons vragen uw gegevens aan te passen of aan te vullen. Als wij dat doen, geven wij de aangepaste gegevens ook door aan de ketenpartners met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

3. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken als een organisatie uw gegevens verwerkt voor een taak van algemeen belang. Als u bezwaar maakt, kijkt SVHW of uw persoonlijke belang zwaarder weegt dan het algemeen belang.

4. Recht op beperking van de verwerking

Bent u in bezwaar gegaan tegen een verwerking en wacht u op een reactie? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

5. Recht om vergeten te worden

Alleen in gevallen waar u SVHW toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen door de toestemming in te trekken.

Hoe kan ik gebruik maken van deze rechten?

Door een brief te sturen naar SVHW.
Stuur uw verzoek, met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart), naar:

SVHW
o.v.v. verzoeken persoonsgegevens
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Kan iemand anders namens mij een verzoek indienen?

Nee. Personen mogen alleen verzoeken indienen met betrekking tot hun eigen gegevens of met betrekking tot gegevens van een persoon waar ze gezaghebbende ouder of bewindvoerder voor zijn. Het recht op vertegenwoordiging heeft namelijk geen betrekking op het inzagerecht. Meer informatie vindt u op deze pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens, zie met name het kopje ‘Reikwijdte inzagerecht’ en het antwoord op de vraag ‘Kan ik inzage krijgen in de persoonsgegevens van mijn kind?’

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met hoe SVHW met mijn privacygegevens omgaat?

In de wet staat dat SVHW een functionaris voor gegevensbescherming moet hebben. Deze persoon houdt in de gaten dat SVHW zich aan de privacyregels houdt. Neem met deze functionaris contact op als u vragen hebt over hoe SVHW met uw persoonsgegevens omgaat.

De gegevens van deze functionaris zijn:

SVHW
H.J.M. Visscher
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Vindt u dat SVHW de privacyregels overtreedt met de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten