Agenda – Algemeen Bestuur van 13 april 2016

A.B. 16/14

Agenda voor de op woensdag 13 april 2016, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen
Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2016 (A.B. 16/15)

3. Actielijst (A.B. 16/16)

4. Mededelingen (mondeling)

 1. Algemeen
 2. Status Rijkswaterstaat

5. Ingekomen stukken

 1. Memo en brief Center Parcs OZB recreatieterreinen (A.B. 16/17)
 2. Notitie vakantieparken  (A.B. 16/18)
 3. Notitie waterverdedigingsvrijstelling (A.B. 16/19)

6. Actualiteiten stand van zaken

 1. Voortgang bezwaren

7. Jaarrekening 2015

 1. Oplegnotitie  (A.B. 16/21)
 2. Jaarrekening 2015 (A.B. 16/22)
 3. Accountantsrapport (A.B. 16/23)
 4. Besluit AB  (A.B. 16/24)

8. Ontwerp-Begroting 2017

 1. Oplegnotitie (A.B.16/25)
 2. Ontwerp-Begroting 2017  (A.B. 16/26)

9. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten