Agenda – Algemeen Bestuur van 19 februari 2015

A.B. 15/01

Agenda voor de op donderdag 19 februari 2015, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 november 2014 (A.B. 15/02)

3. Actielijst (A.B. 15/03)

4. Mededelingen

 1. Jaarverantwoording aan deelnemers (mondeling)
 2. Voortgang aanslagen 2015 (mondeling)
 3. Voortgang bezwaren (wordt tijdens de vergadering uitgereikt) (A.B. 15/04)
 4. Brief Waarderingskamer (A.B. 15/05) ter kennisname
 5. Beantwoording brief WSHD (A.B 15/06) ter kennisname

5. Dienstverlening (mondeling)

 1. Inloopavonden gemeenten Nieuwkoop, Krimpenerwaard en Lansingerland
 2. Avondopenstelling na aanslagoplegging tot 18.00 uur
 3. Beschikbaarstelling Geoweb aan deelnemers
 4. Cyclomedia


6.
Concept plan van aanpak BAG her audit (A.B. 15/07 en A.B. 15/08) ter kennisname

7.
P&C cyclus

 1. Rechtmatigheid jaarrekening 2014 (A.B. 15/09) ter vaststelling
 2. Uitgangspunten en planning begroting 2016 (A.B. 15/10) ter vaststelling

8. Toetredingsverzoek van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en ICT samenwerking Hoeksche Waard tot GR Ombudscommissie Hoeksche Waard A.B. 15/11, A.B. 15/12 en A.B. 15/13) ter vaststelling

9. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten