Agenda – Algemeen Bestuur van 25 juni 2015

Agenda voor de op donderdag 25 juni 2015, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 april 2015 (A.B. 15/10)

3. Actielijst (A.B. 15/11)

4. Afscheid DB lid de heer A.C.M. van Eekhout

5. Benoeming DB lid de heer J.J.M van Oorschot (A.B. 15/12)
Instemmen met benoeming

6. Mededelingen (mondeling)

  1. Algemeen
  2. Voortgang Rijkswaterstaat

7. Regelingen

  1. GR (A.B. 15/13, A.B. 15/14, A.B. 15/15 en A.B 15/16) instemmen met doorgeleiding
  2. Controleprotocol (A.B. 15/17, A.B. 15/18 en A.B. 15/19) vaststellen

8. Actualiteiten stand van zaken
(wordt tijdens de vergadering uitgereikt) (A.B. 15/20)

  1. Voortgang bezwaren

9. Dienstverlening (Mondeling)

10. P&C cyclus

  1. Jaarrekening 2014 en zienswijze (A.B. 15/21, A.B. 15/22, A.B. 15/23 en A.B. 15/24) vaststellen
  2. Begroting 2016 en zienswijze (A.B. 15/25, A.B. 15/26, A.B. 15/27 en A.B. 15/28) vaststellen
  3. Voorjaarsnota 2015 (A.B. 15/29 en A.B. 15/30)

11. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten