Agenda – Algemeen Bestuur van 9 april 2015

A.B. 15/01

Agenda voor de op donderdag 9 april 2015, van 14.00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 februari 2014 (A.B. 15/02)

3. Actielijst (A.B. 15/03)

4. Mededelingen (mondeling)

 1. Algemeen
 2. Brief Waarderingskamer (A.B. 15/04)
 3. Terugkoppeling Bernisse
 4. Voortgang Rijkswaterstaat

5. Actualiteiten stand van zaken (wordt tijdens de vergadering uitgereikt)

 1. Voortgang bezwaren
 2. Overzicht oude bezwaren
 3. Overzicht nog op te leggen aanslagen na aanslagrun 2015

6. Dienstverlening (Mondeling)

 1. Inloopavonden
 2. Telefonie/verlengde openingstijden

7. P&C cyclus

 1. Concept Jaarrekening 2014 (A.B. 15/05 en A.B. 15/06)
 2. Concept Begroting 2016 (A.B. 15/07 en A.B. 15/08)

8. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten