Agenda – Algemeen Bestuur woensdag 13 november 2019

Agenda voor de op woensdag 13 november 2019, om 14.00 uur, te houden vergadering van de Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal.

 1. Opening
 2. Presentatie geïntegreerde objectregistratie (KoxDeVoogd: Jochem Boeke en Dietmar Verbeek)
  a. Oplegnotitie verkenning aanpak geïntegreerde objectregistratie (A.B. 19/73)
 3. Verslag van de vergadering van de Algemeen Bestuur 9 oktober 2019 (A.B. 19/74)
 4. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 19/75)
 5. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Brief Gemeente barendrecht beperking indexering (A.B. 19/76)
 6. Mededelingen
  a. WNRA en personeelsregelingen (mondeling)
  b. Werkgeversvereniging (mondeling)
 7. Bezwaren (A.B. 19/77)
  Wordt tijdens de vergadering verstrekt
 8. Najaarsnota 2019
  a. Oplegnotitie Najaarsnota 2019 (A.B. 19/78)
  b. Najaarsnota 2018 (A.B. 19/79)
 9. IJking controleprotocol
  a. Oplegnotitie IJking controleprotocol (A.B. 19/80l)
  b. Controleprotocol 2016-2020 v3.0 (A.B. 19/81)
 10. Vergaderschema SVHW 2020 (A.B. 19/82)
 11. Rondvraag en sluiting

 

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten