Ga direct naar content
Bouw jij mee aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Agenda – Algemeen Bestuur van 1 juli 2020

Stukken

PDF
A.B._20_25 agenda AB vergadering 1 juli 2020
32KB
PDF
A.B._20_26 verslag AB vergadering 5 februari 2020
81KB
PDF
A.B._20_27 verslag over de afspraken AB 15 april 2020
182KB
PDF
A.B._20_28 bijlage bij verslag 15 april 2020 – AB Vragen over de begroting 2021 v0.1
322KB
PDF
A.B._20_29 actielijst AB
263KB
PDF
A.B._20_30 begrotingscirculaire Provincie ZHZ
1MB
PDF
A.B._20_32 oplegnotitie jaarrekening 2019
543KB
PDF
A.B._20_33 gewaarmerkte Jaarstukken 2019 SVHW-gecomprimeerd
800KB
PDF
A.B._20_33 gewaarmerkte Jaarstukken 2019 SVHW
3MB
PDF
A.B._20_34 aanbiedingsbrief bij controleverklaring 2019 SVHW
234KB
PDF
A.B._20_35 controleverklaring 2019 SVHW
169KB
PDF
A.B._20_36 accountantsverslag Deloitte-gecomprimeerd
2MB
PDF
A.B._20_36 accountantsverslag Deloitte
3MB
PDF
A.B._20_37 AB besluit jaarrekening
365KB
PDF
A.B._20_38 oplegnotitie begroting
317KB
PDF
A.B._20_39 Begroting 2021 v1.0_compressed
654KB
PDF
A.B._20_39 Begroting 2021 v1.0
2MB
PDF
A.B._20_40 zienswijze op de begroting 2021 v0.2
342KB
PDF
A.B._20_41 AB besluit vaststelling begroting 2020
29KB
PDF
A.B._20_42 oplegnotitie Voorjaarsnota 2020
217KB
PDF
A.B._20_43 voorjaarsnota 2020 versie 2.0
748KB
PDF
A.B._20_44 oplegnotitie uittreding Ombudscommissie Hoeksche Waard
341KB
PDF
A.B._20_45 verslag bestuurlijk overleg
143KB
PDF
A.B._20_46 brief OCHW evaluatie
162KB
PDF
A.B._20_47 collegevoorstel gemeente HW
95KB
PDF
A.B._20_48 AB besluit uittreding Ombudscommissie Hoeksche Waard
28KB
PDF
A.B._20_49 oplegnotitie aansluiting bij Nationale Ombudsman
373KB
PDF
A.B._20_50 AB besluit aansluiting Ombudsman
28KB
PDF
A.B._20_51 notitie analyse klachten 2019
350KB