vergadering

Agenda – Algemeen Bestuur van 11 november 2020

05 nov 2020

Agenda voor de op woensdag 11 november 2020, om 14.00 uur, te houden digitale vergadering van het
Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW,  Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 1 juli 2020 (A.B. 20/53)

3. Verslag van besloten deel van de vergadering van het Algemeen Bestuur 1 juli 2020

4. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 20/55)

5. Inkomende en uitgaande stukken
a. Brief Vereniging Werken voor Waterschappen (VWvW) Arbeidsvoorwaarden 2021 en verder (A.B. 20/56)

6. Mededelingen
a.  Memo stand van zaken (A.B. 20/57)
b.  Aankondiging begrotingswijziging 2021 (A.B. 20/58)

7. Bezwaren
a. Oplegnotitie afhandeling bezwaren (A.B. 20/59)
b. Rapportage status bezwaren per 26 oktober 2020 met daarin een nadere detaillering van de overall cijfer in de oplegnotitie (A.B. 20/60);
c. Overzicht WOZ bezwaren per 26 oktober 2020 met daarin per gemeentelijke deelnemer het overzicht van de WOZ-bezwaren (A.B. 20/61);
d. Overzicht overige bezwaren 2020 per 26 oktober 2020 met daarin per deelnemer het overzicht van de  overige bezwaren (A.B. 20/62).

8. Najaarsnota 2020
a. Oplegnotitie najaarsnota 2020 (A.B. 20/63)
b. Najaarsnota 2020 (A.B. 20/64)

9. Controleprotocol 2021-2024
a. Oplegnotitie controleprotocol (A.B. 20/65)
b. Controleprotocol 2021-2024 (A.B. 20/66)

10. Vergaderschema SVHW 2021 (A.B. 20/67)

11. Rondvraag en sluiting

Wilt u de vergadering bijwonen?
Gebruik dan deze videolink: https://global.gotomeeting.com/join/416852053

 


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten