Veelgestelde vragen over bezwaar en beroep

Veelgestelde vragen

 • Kan ik in beroep gaan tegen een uitspraak van SVHW?

  Ja, als u het niet eens bent met de uitspraak van SVHW op uw bezwaarschrift of uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u in beroep gaan.

  • Een beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift:
   Een beroep tegen de uitspraak op uw bezwaarschrift dient u binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak in bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Voor het instellen van beroep bent u griffierechten verschuldigd. Meer informatie over het starten van een beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.
  • Een administratief beroep tegen de uitspraak op een kwijtscheldingsverzoek:
   In een administratief beroep geeft u aan waarom u het niet eens bent met de reden waarom uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen. Zo nodig voegt u kopieën van bewijsstukken toe waarmee u aantoont waarom het besluit anders zou moeten zijn. Het administratief beroep dient u binnen tien dagen na dagtekening van de uitspraak in bij SVHW.
 • Moet ik de aanslag betalen als ik bezwaar heb gemaakt?

  Het indienen van een bezwaarschrift wordt tevens beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling.
  Een afzonderlijk verzoek om uitstel is niet nodig. Er wordt uitstel van betaling verleend voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt tot het moment waarop er op uw bezwaarschrift wordt beslist.

   

  Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt moet u wel voor de vervaldatum betalen.

   

  Let op: als u om uitstel van betaling vraagt, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de termijnbedragen als u betaalt via automatische incasso. Het uitstelbedrag wordt namelijk verspreid over de resterende incassotermijnen.

 • Wat is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift?

  Als u het niet eens bent met een door SVHW opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Als u uw bezwaarschrift na de termijn van zes weken indient, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

   

  Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. Het bezwaarschrift wordt nog wel ambtshalve in behandeling genomen. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit.

 • Ik word voor drie vervuilingseenheden (v.e.) aangeslagen, maar wij wonen maar met zijn tweeën.

  De aanslag klopt. Alle huishoudens krijgen een aanslag van 3 vervuilingseenheden (v.e.). Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.

 • Hoe kan ik bezwaar maken?

  Als u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.

   

  Meer informatie kunt u vinden onder bezwaar maken.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten