Veelgestelde vragen over WOZ

Veelgestelde vragen

 • Ik ben huurder van een sociale huurwoning. Wat is mijn WOZ-waarde?

  Bent u huurder van een woning, dan kunt u bij SVHW de WOZ-waarde opvragen via het contactformulier.

 • Heeft bezwaar maken tegen de WOZ-waarde als huurder zin?

  Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is alleen van toepassing voor woningen die vallen onder sociale woningbouw (maximale huurprijs: € 710,68 per maand). De WOZ-waarde is een van de vele factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs. Op de website van de Woonbond kunt u nakijken of een wijziging van de WOZ-waarde gevolgen heeft voor de hoogte van uw huur.

  Op de website van de Huurcommissie kunt u de maximale huurprijs van uw woning berekenen. Zo ziet u wat een eventuele verlaging van de WOZ-waarde betekent voor de maximale huurprijs.

 • Hoe kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

  Na ontvangst van uw officiële WOZ-beschikking, kunt u bezwaar maken. Het snelst gaat dit digitaal via ‘Mijn SVHW’ (kies “De WOZ-waarde is te hoog”). Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u dit eenvoudig aanvragen op https://www.digid.nl/.

   

  U heeft twee bewijsstukken nodig die u meestuurt:

  1. het originele huurcontract
  2. een bewijs van maximale huur (op te vragen bij uw verhuurder/woningbouwvereniging)

   

  Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de WOZ-beschikking zijn ingediend bij SVHW.
  Heeft u bezwaar tegen de huurprijs? Dan dient u bezwaar in bij uw verhuurder/woningbouwvereniging.

 • Er staat in het WOZ Waardeloket een fout in de kenmerken (bouwjaar, gebruiksdeel, oppervlakte) van mijn woning. Hoe wijzig ik dat?

  Een fout in het bouwjaar, gebruiksdeel of oppervlakte van uw woning geeft u door met een toelichting via de BAG-viewer. Uw gemeente gaat uw melding vervolgens onderzoeken. Als blijkt dat uw melding juist is, wordt dit in het systeem aangepast.

 • Hoe meet ik mijn woning op?
 • Wat houdt de koppeling BAG met WOZ in?

  De koppeling van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) is een belangrijke stap in het Stelsel van Basisregistraties. De koppeling heeft vele voordelen voor gemeenten en (landelijke) afnemers.

  Deze film geeft u een duidelijke uitleg.

 • Wat is een WOZ-waarde?

  De WOZ-waarde is een waarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning, winkel of bedrijfspand). De Wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. SVHW gebruikt de WOZ-waarde voor onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

 • Voor welk type waterkering geldt de vrijstelling?

  Voor alle typen waterkeringen.

  • Primaire waterkeringen liggen langs de grote rivieren en die door het Rijk zijn aangewezen op grond van de Wet op de waterkering.
  • Regionale waterkeringen liggen vooral langs de boezemwateren en de kanalen en zijn aangewezen op grond van een provinciale verordening.
  • Daarnaast onderscheidt een waterschap veelal nog regionale waterkeringen die niet door de provincie worden aangewezen, maar wel belangrijk zijn.
 • Waar is het besluit van de Hoge raad terug te vinden?

  Arrest van 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:364.

 • Hoe krijg ik een samenstelverklaring Energiebelasting?

  Bent u eigenaar en gebruiker van meerdere bedrijfsobjecten (WOZ-objecten) en vindt u dat deze objecten naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen? Vraag SVHW dan om de objecten samen te voegen tot één WOZ-object.

  SVHW beoordeelt de situatie op basis van de Wet WOZ. Wanneer SVHW de objecten samenvoegt, ontvangt u hiervan een verklaring.
  Indien de objecten ieder een eigen gas- en/ of elektriciteitsaansluiting hebben, kunt u met deze verklaring een cumulatieverzoek bij uw energieleverancier indienen. Hierdoor betaalt u mogelijk minder energiebelasting. U kunt uw cumulatieverzoek tot maximaal vijf jaar terug aanvragen.

  Neem contact op met SVHW voor het samenvoegen via het contactformulier op de website of per telefoon.

 • Welke huurders kunnen bezwaar maken bij SVHW tegen de WOZ-waarde?

  U kunt bezwaar maken wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent huurder van een zelfstandige*, sociale** huurwoning
  • U maakt bezwaar na 1 oktober 2015
  • U huurt een woning in een deelnemende gemeente van SVHW

  (*) Een zelfstandige woning heeft een eigen keuken, wasgelegenheid en toilet.

  (**) Huurders met een geliberaliseerd huurcontract kunnen geen bezwaar maken. Op de website van de Woonbond kunt u nagaan of u een geliberaliseerd huurcontract heeft.

 • Hoe weet ik of ik een sociale – of geliberaliseerde huurwoning heb?

  De WOZ-waarde heeft alleen invloed op de huurprijs van sociale woningbouw.

  Een huurcontract is geliberaliseerd als:

  • De huur bij het afsluiten van het huurcontract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment. De liberalisatiegrens kan per periode verschillen, informatie hierover kunt u terugvinden op de website van de Woonbond.
  • De woning een zelfstandige woning is. Bij onzelfstandige woningen zoals kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen is nooit sprake van huurliberalisatie.
  • De huur van de woning is opgesplitst in kale huur en servicekosten. Bij een all-in huur is het namelijk onduidelijk of de kale huur boven de liberalisatiegrens ligt.
 • Worden alle panden bezocht om te waarderen?

  Het is niet nodig dat elk pand ieder jaar wordt bezocht. De waardering geschiedt modelmatig op basis van de beschikbare verzamelde gegevens. Als SVHW de berekende modelwaarde controleert, kan dat aanleiding geven om het object te bezoeken. Maar ook dan kan soms worden volstaan met het raadplegen van de luchtfoto, aanzichtfoto of andere beschikbare informatie. Verder kan een ingediend bezwaarschrift of de analyse van een verkooptransactie aanleiding geven om het object te bezoeken.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten