Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wat zijn de gevolgen van het waarderen op gebruiksoppervlakte?

Bij het meten van het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning maakt SVHW gebruik van zeer gedetailleerde luchtfoto’s en bouwtekeningen. Ook hebben wij situaties buiten en de binnenkant van woningen bekeken. Op deze manier hebben wij alle kenmerken van uw woning (grootte van de woning, aanwezigheid en grootte van aanbouwen, bergingen, dakkapellen en dergelijke) in beeld. Waar nodig hebben wij de gegevens in onze systemen aangepast. Hierdoor kan het zijn dat wij dit jaar andere, betere en/of nieuwere kenmerken van uw woning hebben dan vorig jaar. Dit heeft invloed op de WOZ-waarde van uw woning.