Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wie zijn kostendelers?

Alle in één huis wonende personen van 27 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Geen kostendelers zijn:

  • Inwonende personen vanaf 27 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
  • Kamerhuurders.