Agenda – Algemeen Bestuur van 9 oktober 2019

Agenda voor de op woensdag 9 oktober, om 14.00 uur, te houden vergadering van de Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van SVHW, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal

 1. Opening
 2. Onderzoek klantwaarde
  a. Presentatie resultaten door Jochem Boeke van KokxdeVoogd
  b. Presentatie reflectie SVHW door Robin Heij
 3. KTO
  a. Presentatie resultaten KTO door Pieter Pinxten van GBBO
  b. Presentatie reflectie SVHW door Robin Heij
 4. Verslag van de vergadering van de Algemeen Bestuur 3 juli 2019 (A.B. 19/66)
 5. Actielijst Algemeen Bestuur (A.B. 19/67)
 6. Aanwijzing Voorzitter SVHW en DB-lid
  a. Oplegnotitie aanwijzing Voorzitter SVHW en DB-lid (A.B. 19/68)
  b. Besluit aanwijzing Voorzitter SVHW (A.B. 19/69)
  c. Besluit aanwijzing DB-lid (A.B. 19/70)
 7. Inkomende en uitgaande stukken
  a. Brief provincie Zuid Holland Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 (A.C.19/71)
 8. Mededelingen
  a. onderzoek naar ontwikkeling aantal bezwaren door ncnp’s tegen WOZ-beschikkingen
  b. Waardering sportparken en Amendement Omtzigt
 9. Rondvraag en sluiting

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten