Verhuizing

Gaat u na ontvangst van uw belastingaanslag verhuizen, dan schrijft u zich in bij die gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, geeft u dit aan. Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente. In alle situaties past de gemeente uw gegevens aan. SVHW ontvangt hiervan automatisch bericht. U hoeft uw adreswijziging dus niet aan SVHW door te geven.

Gemeentelijke heffingen

Voor verschillende gemeentelijke belastingen kunt u bij het verlaten van de gemeente vermindering bij SVHW aanvragen. Logt u hiervoor in op Mijn SVHW, ga naar ‘Zelf regelen’ en klik in op ‘Bezwaar maken’.

In enkele gevallen verhuist de aanslag met u mee, bijvoorbeeld als u binnen uw gemeente verhuist en de samenstelling van uw huishouden niet verandert. U betaalt de aanslag dan volledig. Het eerstvolgend jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

Waterschapsheffingen

Verhuist u buiten het gebied van het waterschap Hollandse Delta? Dan krijgt u alleen vermindering voor de zuiveringsheffing. Logt u hiervoor in op Mijn SVHW, ga naar ‘Zelf regelen’ en klik in op ‘Bezwaar maken’. Voor wat betreft de watersysteemheffing en wegenheffing geldt dat deze aanslagen heffingen zijn waarbij de situatie per 1 januari van het belastingjaar bepalend is, waardoor er geen vermindering plaats vindt.

Verhuist u binnen het gebied van het waterschap Hollandse Delta? Dan heeft dit geen gevolgen voor de waterschapsheffingen. De aanslag verhuist met u mee: u betaalt de aanslag dan volledig. Het eerstvolgend jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

Verkoop van uw woning

Belastingen voor eigenaren, zoals onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing eigenaren/gebouwd, vermindert SVHW bij de verkoop van een woning niet. Vaak verrekent de notaris deze belastingen met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten