Verhuizing

Als u gaat verhuizen, geeft u dat door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing vervolgens aan ons door. Mogelijk wordt u belastingaanslag verminderd. U ontvangt dan een brief van SVHW, met uitleg over wat er gebeurt met uw aanslag. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Verhuizen bedrijven

Als uw bedrijf verhuist, geeft u uw verhuizing door aan de Kamer van Koophandel (KvK). Stuur vervolgens een kopie van het uittreksel van KvK naar SVHW.

Gemeentelijke belastingen

Voor verschillende gemeentelijke belastingen ontvangt u automatisch vermindering.

In enkele gevallen verhuist de aanslag met u mee, bijvoorbeeld als u binnen uw gemeente verhuist en de samenstelling van uw huishouden niet verandert. U betaalt de aanslag dan volledig. Het eerstvolgende jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

Waterschapsbelastingen voor woonruimten

Verhuist u buiten het gebied van waterschap Hollandse Delta?
Dan krijgt u alleen vermindering voor de zuiveringsheffing. Voor de watersysteemheffing en de wegenheffing is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. Hierdoor is er geen vermindering mogelijk.

Verhuist u binnen het gebied van waterschap Hollandse Delta?
Dan heeft dit geen gevolgen voor de waterschapsbelastingen voor woonruimten. De aanslag verhuist met u mee: u betaalt de aanslag dan volledig. Het eerstvolgende jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

Verkoop van uw woning

Bij de verkoop van een woning vermindert SVHW de belastingen voor eigenaren niet (onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing gebouwd). Vaak verrekent de notaris deze belastingen met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Veelgestelde vragen

 • Hoe geef ik een bedrijfsverhuizing door?

  Verhuizingen krijgt SVHW niet automatisch door van de Kamer van Koophandel (KvK). Als de aanslag al is opgelegd, kunt u via de website bezwaar maken:

  • Bedrijven loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Bedrijven en organisaties (eHerkenning);
  • Natuurlijke personen loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Particulieren (inloggen met DigiD).

  U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven: het object is niet meer in gebruik.

  Bijlagen: Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.

  Let op: Is uw bedrijf in het begin/in de loop van het jaar gestopt en heeft u een aanslag voor 1 vervuilingseenheid (v.e.) ontvangen? Dan kunt u geen ontheffing meer krijgen omdat 1 v.e. de minimale aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing is.

 • Waarom wordt de aanslag watersysteemheffing (on)gebouwd niet verminderd bij verkoop?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Is de watersysteemheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)bouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Waarom wordt de aanslag wegenheffing (on)gebouwd niet verminderd bij verkoop?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd  u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Is de wegenheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Op welke belastingen heeft een verhuizing in de loop van het jaar GEEN invloed?
  • Onroerende-/roerende zaakbelasting
  • Rioolheffing Eigenaren
  • Watersysteemheffing ingezetenen
  • Wegenheffing ingezetenen
  • Watersysteemheffing gebouwd
  • Wegenheffing gebouwd
  • Watersysteemheffing ongebouwd
  • Wegenheffing ongebouwd
  • Watersysteemheffing natuurterreinen
  • Wegenheffing natuurterreinen

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten