Verhuizing

Als u gaat verhuizen, geeft u dat door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing vervolgens aan ons door. U ontvangt na uw verhuizing een brief van SVHW, met uitleg over wat er gebeurt met uw aanslag. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Verhuizen bedrijven

Als uw bedrijf verhuist, geeft u uw verhuizing door aan de Kamer van Koophandel (KvK). Stuur vervolgens een kopie van het uittreksel van KvK naar SVHW.

Gemeentelijke belastingen

Voor verschillende gemeentelijke belastingen ontvangt u automatisch vermindering.

In enkele gevallen verhuist de aanslag met u mee, bijvoorbeeld als u binnen uw gemeente verhuist en de samenstelling van uw huishouden niet verandert. U betaalt de aanslag dan volledig. Het eerstvolgende jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

Waterschapsbelastingen voor woonruimten

Verhuist u buiten het gebied van waterschap Hollandse Delta?
Dan krijgt u alleen vermindering voor de zuiveringsheffing. Voor de watersysteemheffing en de wegenheffing is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. Hierdoor is er geen vermindering mogelijk.

Verhuist u binnen het gebied van waterschap Hollandse Delta?
Dan heeft dit geen gevolgen voor de waterschapsbelastingen voor woonruimten. De aanslag verhuist met u mee: u betaalt de aanslag dan volledig. Het eerstvolgende jaar ontvangt u de belastingaanslag op uw nieuwe adres.

Verkoop van uw woning

Bij de verkoop van een woning vermindert SVHW de belastingen voor eigenaren niet (onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing eigenaren/gebouwd). Vaak verrekent de notaris deze belastingen met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Veelgestelde vragen

 • Hoe geef ik een bedrijfsverhuizing door?

  Verhuizingen krijgt SVHW niet automatisch door van de Kamer van Koophandel (KvK). Als de aanslag al is opgelegd, kunt u via de website bezwaar maken:

  • Bedrijven loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Bedrijven en organisaties (eHerkenning);
  • Natuurlijke personen loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Particulieren (inloggen met DigiD).

  U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven: het object is niet meer in gebruik.

  Bijlagen: Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.

  Let op: Is uw bedrijf in het begin/in de loop van het jaar gestopt en heeft u een aanslag voor 1 vervuilingseenheid (v.e.) ontvangen? Dan kunt u geen ontheffing meer krijgen omdat 1 v.e. de minimale aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing is.

 • Waarom wordt de aanslag watersysteemheffing (on)gebouwd niet verminderd bij verkoop?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Is de watersysteemheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)bouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Waarom wordt de aanslag wegenheffing (on)gebouwd niet verminderd bij verkoop?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd  u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Is de wegenheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Op welke belastingen heeft een verhuizing GEEN invloed?
  • Onroerende-/roerende zaakbelasting
  • Rioolheffing Eigenaren
  • Watersysteemheffing ingezetenen
  • Wegenheffing ingezetenen
  • Watersysteemheffing gebouwd
  • Wegenheffing gebouwd
  • Watersysteemheffing ongebouwd
  • Wegenheffing ongebouwd
  • Watersysteemheffing natuurterreinen
  • Wegenheffing natuurterreinen

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten