Vrijstelling waterverdedigingswerken

Staat uw woning op een dijk (waterverdedigingswerk) die in beheer is bij het waterschap? Dan kan de WOZ-waarde lager zijn dan vorig jaar. Dit komt doordat de Hoge raad heeft bepaald dat de waarde van de dijk buiten de WOZ taxatie valt. Het betreft hier een door het waterschap aangewezen “kernzone”. De woning en de ondergrond van de woning moeten wel gewoon een waarde krijgen, evenals schuren, tuinhuisjes enzovoort.

Wilt u weten of uw eigendom in een zogenaamde kernzone ligt, dan kunt u op de website van het waterschap zien in welk verzorgingsgebied de dijk valt. Ligt uw eigendom in de kernzone, dan kunt u in het taxatieverslag bekijken of er bij de waardering rekening mee is gehouden.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten werkt aan een wetswijziging per 2021 waarmee deze vrijstelling voor particuliere objecten komt te vervallen.

Veelgestelde vragen

 • Voor welk type waterkering geldt de vrijstelling?

  Voor alle typen waterkeringen.

  • Primaire waterkeringen liggen langs de grote rivieren en die door het Rijk zijn aangewezen op grond van de Wet op de waterkering.
  • Regionale waterkeringen liggen vooral langs de boezemwateren en de kanalen en zijn aangewezen op grond van een provinciale verordening.
  • Daarnaast onderscheidt een waterschap veelal nog regionale waterkeringen die niet door de provincie worden aangewezen, maar wel belangrijk zijn.
 • Waar is het besluit van de Hoge raad terug te vinden?

  Arrest van 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:364.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten