Camping

Hieronder vindt u de handleiding informatieformulier recreatieterreinen:

Soort object

Kruis hier het soort object aan. De keuze voor het soort object wordt bepaald door bij een camping te kijken naar de logiesinkomsten en bij een bungalowpark te kijken naar de kampeeropbrengsten versus de bungalowopbrengsten.

Logies

 • 1 Toeristische plaatsen in eigendom/exploitatie: Het tarief is per nacht in het hoogseizoen en gaat uit van een gemiddeld aanwezige standplaats voor een tent/ toercaravan/ vouwwagen. Het tarief is inclusief 2 volwassenen, 2 kinderen, autoparkeerplaats en 4 douchemunten, maar exclusief toeristenbelasting, elektraverbruik, reserveringskosten en centrale antenne aansluiting.
 • 2 Een seizoensplaats is een seizoensgebonden campingplaats, niet zijnde een jaarplaats voor minimaal 3 maanden. Het basis vergelijkingstarief per seizoen, uitgaande van een gemiddeld aanwezige standplaats voor een tent/toercaravan/vouwwagen, is inclusief elektraverbruik (120 kWh/4 ampère), water (15 m³), autoparkeerplaats en milieuheffingen, maar exclusief centrale antenne aansluiting, toeristenbelasting en winterstallingkosten.
 • 3a Een jaarplaats is een vaste plaats voor het gehele jaar. Het basis vergelijkingstarief per jaar, uitgaande van een gemiddeld aanwezige standplaats voor een stacaravan/chalet, is inclusief elektraverbruik (200 kWh/4 ampère), water (25 m³), rioolkosten, autoparkeerplaats, milieuheffingen en winterstallingkosten (indien van toepassing), maar exclusief toeristenbelasting, eenmalige aansluitkosten, gasverbruik en centrale antenne aansluiting.
 • 3c Een verhuurcaravan is een voor de verhuur beschikbare caravan. Het basis vergelijkingstarief per week in het hoogseizoen, uitgaande van een gemiddeld aanwezige verhuurcaravan voor 4-6 personen, is inclusief nutsverbruik, autoparkeerplaats, schoonmaakkosten, reserveringskosten en BTW, maar exclusief toeristenbelasting en overige kosten .
 • 4ab Een verhuurbungalow is een voor de verhuur beschikbare bungalow, al dan niet in eigendom van de exploitant van het recreatieterrein. Het basis vergelijkingstarief per week in het hoogseizoen, uitgaande van een gemiddeld aanwezige verhuurbungalow voor 4-6 personen, is inclusief nutsverbruik, autoparkeerplaats, schoonmaakkosten, reserveringskosten en BTW, maar exclusief toeristenbelasting en overige kosten1.
 • 5a Een trekkershut is een houten blokhut met een oppervlakte van ongeveer 12 m² ter verhuur beschikbaar. Het basis vergelijkingstarief per nacht in het hoogseizoen, uitgaande van een gemiddeld aanwezige trekkershut voor 4 personen, is inclusief nutsverbruik, autoparkeerplaats, schoonmaakkosten, reserveringskosten en BTW, maar exclusief toeristenbelasting en overige kosten.
 • 6a Een verhuurchalet is een voor de verhuur beschikbare chalet. Het basis vergelijkingstarief per week in het hoogseizoen, uitgaande van een gemiddeld aanwezige verhuurchalet voor 4-6 personen, is inclusief nutsverbruik, autoparkeerplaats, schoonmaakkosten, reserveringskosten en BTW, maar exclusief toeristenbelasting en overige kosten.
 • 7a Het basis vergelijkingstarief per nacht per bed in het hoogseizoen is inclusief nutsverbruik, autoparkeerplaats, schoonmaakkosten, reserveringskosten en BTW, maar exclusief toeristenbelasting en overige kosten.
 • 8 Het betreft de totale kosten voor het stallen van een caravan gedurende de winter –of zomerperiode.

Voorzieningen

Kruis aan welke voorziening aanwezig is en vul voor zover van toepassing de overige gegevens in.

Aantal werknemers

De werktijden van de ondernemer worden buiten beschouwing gelaten.
Vul het aantal werknemers in. Het gaat hier om dienstverbanden .Voorbeeld: 2 vaste werknemers à 40 uur per week, 1 vaste parttime werknemer à 20 uur per week en 3 parttime werknemers à 15 uur per week gedurende 6 maanden en
5 parttime werknemers à 8 uur per week gedurende 3 maanden.
Aantal FTE wordt dan als volgt berekend (FTE-norm obv 40 uur pw is 480):

 Werknemers  Aantal  Uren pw  Aantal
maanden
werkzaam
 Fulltime  2 *  40 *  12 = 960
 Parttime vast  1 *  20 *  12 = 240
 Parttime  3 *  15 *  6 = 270
 Parttime  5 *  8 *  3 = 120
 Totaal = 1590

 

Deel Totaal door FTE-norm: 1590 / 480 = 3,3125 , dit is het aantal FTE.

Omzetgegevens

Vul hier de opbrengsten in. Er is een opsplitsing gemaakt naar de soort opbrengsten. Mocht deze opsplitsing niet bekend zijn, vul dan alleen het totaal in.

Kostengegevens

Vul hier de kosten in. Er is een opsplitsing gemaakt naar de soort kosten. Mocht deze opsplitsing niet bekend zijn, vul dan alleen het totaal in. Onder kapitaallasten wordt verstaan de rente die betaald moet worden.

Let op! De kosten voor afschrijvingen maken weliswaar onderdeel uit van de ondernemerskosten, maar worden niet als kosten ingevuld in het inventarisatieformulier. Dit omdat het rekenmodel gebruik maakt van de operationele cashflow. De operationele cashflow is inclusief de afschrijvingen.

Cashflowgegevens

Vul hier de cashflowgegevens in. De cashflow is de nettowinst + de afschrijvingen + rentelasten.

Veelgestelde vragen

 • Wat als ik het formulier niet terugstuur?

  SVHW mag de informatie opvragen en u heeft op basis van dezelfde wetgeving de plicht hieraan mee te werken. Als de gevraagde informatie wordt onthouden dan is er feitelijk zelfs sprake van een economisch delict en zou er een straf kunnen volgen (boete). Zover gaat het SVHW nu zeker niet. Daar is ook nog geen aanleiding toe. Wel bekijkt SVHW hoeveel burgers uiteindelijk niet hebben gereageerd en wat daaraan te doen is.

 • Vragen andere gemeenten of belastingkantoren ook informatie op?

  Ja. Het opvragen van informatie aan de belastingbetaler is niet nieuw. De belastingdienst doet dit al jaren. SVHW is een belastingkantoor en valt onder dezelfde regels. Zo mag SVHW informatie opvragen als dat nodig is voor de taakuitvoering. Ook de Waarderingskamer staat achter deze methode en heeft deze zelfs geadviseerd. De Waarderingskamer ziet namens het Rijk toe op een juiste wijze van waarderen door de gemeenten en belastingkantoren.

   

 • Ik krijg het verzoek om gegevens over mijn woning aan te leveren, waarom onderzoekt SVHW dit niet zelf?

  SVHW kan zelf alle woningen van binnen en buiten gaan inspecteren. Dat kost echter veel tijd en dus ook veel geld. SVHW voert de belastingtaken voor zijn deelnemers uit met het doel dit op een zo efficiënt mogelijke wijze te doen. Alle extra kosten die SVHW maakt moet SVHW per slot van rekening weer doorbelasten aan de deelnemers. En die belasten dat dan uiteindelijk weer door aan de burgers. Vandaar dat ook u als belastingbetaler baat heeft bij een zo efficiënt mogelijk functioneren van SVHW. Wel voert SVHW steekproefsgewijs controles uit in ‘het veld’ om de juistheid van de ingevulde gegevens vast te stellen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten