Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Wat is een klacht?

Als u vindt dat een medewerker van SVHW u niet behoorlijk behandelt, kunt u een klacht indienen.
Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt, u onheus wordt bejegend of dat u aan het lijntje gehouden wordt. Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen.

U kunt geen klacht indienen over uw aanslag, de inhoud van een bepaald besluit, de belastingtarieven of het niet toewijzen van bijvoorbeeld kwijtschelding of een bezwaarschrift op een aanslag. Daarvoor heeft SVHW een bezwaar- en beroepsprocedure.