Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Wanneer hoeft u geen bezwaar te maken

Voor onderstaande situaties hoeft u geen bezwaar te maken: