Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Missie en visie

Missie

SVHW heft en int de lokale belastingen, stelt de WOZ-waarden vast en beheert de basisregistraties WOZ en BAG. SVHW voert deze taken uit voor haar deelnemers (gemeenten en waterschap) met een goede kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten op basis van de beste prijs/prestatieverhouding en het gewenste niveau van dienstverlening. Als publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie werkt SVHW effici├źnt en volgens maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische principes.

Visie

SVHW staat voor:Optimale samenwerking:

 • SVHW wil een toonaangevend samenwerkingsverband zijn op het gebied van lokale belastingen. Hierbij zijn de continu├»teit en het permanent verbeteren van kwalitatieve- en klantvriendelijke dienstverlening leidend. SVHW zoekt actief samenwerking met andere overheden en aanvullende dienstverleners wanneer dit schaalvergroting en efficiency voordelen oplevert. Door optimale samenwerking kan SVHW beter inspelen op veranderende en complexer wordende wet- en regelgeving en kosten besparen.
 • Klantgerichte dienstverlening:
  SVHW is dienstbaar en transparant in de dienstverlening naar deelnemers, inwoners, instellingen en bedrijven. SVHW heeft oog voor de belangen van zijn klanten. Door digitalisering van het belastingproces wil SVHW zijn vraagbaakfunctie en de contactmogelijkheden met inwoners, bedrijven en instellingen optimaliseren en hen zoveel mogelijk faciliteren bij het voldoen van de lokale belastingen. In de contacten met de deelnemers zoekt SVHW de verbinding en streeft nabijheid en een collegiale sfeer na.
 • Moderne werkgever:
  Als moderne werkgever hecht SVHW grote waarde aan het welzijn, de veiligheid en de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers. Om de kwaliteit te waarborgen investeert SVHW continu in de kennisontwikkeling en het resultaatbewustzijn.

Kernwaarden

SVHW hanteert de volgende kernwaarden:

 • Dienstbaar:
  SVHW streeft niet een eigen belang na, maar het belang van de deelnemers, inwoners, bedrijven en instellingen.
 • Aanspreekbaar:
  SVHW is bereikbaar, toegankelijk en valt aan te spreken op wat is gecommuniceerd.
 • Betrouwbaar:
  Men moet kunnen vertrouwen op de informatie die SVHW verstrekt en dat SVHW toezeggingen en beloften nakomt. SVHW communiceert veranderde omstandigheden proactief.
 • Transparant:
  Als overheidsorganisatie opereert SVHW binnen duidelijke en toetsbare kaders.