Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Toegankelijkheid

Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling streeft ernaar om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk te maken. Dit is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

SVHW is verantwoordelijk voor het hoofddomein www.svhw.nl en www.svhw.nl/mijn-svhw/. Voor ieder domein publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring. Hierin staat in hoeverre het domein al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen zijn.

Toegankelijkheidsverklaringen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan?

Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons contactformulier “ik heb een andere vraag”. Wij zoeken dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.