Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Toegankelijkheid

Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling streeft ernaar om alle informatie die online staat, voor iedereen toegankelijk te maken. Dit is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

SVHW is verantwoordelijk voor het hoofddomein www.svhw.nl en een aantal andere domeinen. Voor ieder domein publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring. Hierin staat in hoeverre het domein al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen zijn.

Toegankelijkheidsverklaringen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan?
Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons contactformulier “ik heb een andere vraag”. Wij zoeken dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.