Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Beleidsdocumenten

De gemeenten en het waterschap bepalen zelf de belastingtarieven, stellen de belastingverordeningen vast en maken deze bekend op overheid.nl. De belastingtarieven vindt u ook terug op onze site.

Het Dagelijks Bestuur van SVHW heeft voor een goede uitvoering van de taken aanvullende uitvoerings- en beleidsregels vastgesteld en besluiten genomen. U leest ze hieronder of op overheid.nl.