Nieuws

In april een aanmaning of dwangbevel ontvangen?

20 apr 2019

Dan heeft u uw eerder door SVHW gestuurde belastingaanslag nog niet (volledig) betaald.

Heeft u betaald na de selectiedatum maar vóór de verzenddatum? Dan kunt u de aanmaning of het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Kijk voor de data op uw aanmaning of dwangbevel.

Reageert u niet op de aanmaning of het dwangbevel? Dan is SVHW genoodzaakt verdere invorderingsmaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn hoog en komen voor uw rekening. Betaal dus zo snel mogelijk!

Lees meer…


In maart een aanmaning of dwangbevel ontvangen?

23 mrt 2019

Dan heeft u uw eerder door SVHW gestuurde belastingaanslag nog niet (volledig) betaald.

Heeft u betaald na de selectiedatum maar vóór de verzenddatum? Dan kunt u de aanmaning of het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Kijk voor de data op uw aanmaning of dwangbevel.

Reageert u niet op de aanmaning of het dwangbevel? Dan is SVHW genoodzaakt verdere invorderingsmaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn hoog en komen voor uw rekening. Betaal dus zo snel mogelijk!

Lees meer…


Nieuwe aanslag OZB/RZB Hoeksche Waard. Overige aanslagen blijven geldig.

05 mrt 2019

Persbericht van de gemeente Hoeksche Waard:

Deze week krijgen alle belastingplichtigen in de Hoeksche Waard een nieuwe aanslag voor de OZB 2019 of RZB 2019 in de (digitale) brievenbus. Dat is nodig om een administratieve fout te herstellen. De inwoners en bedrijven ondervinden hiervan geen enkel nadeel. De bedragen, de betalingsregelingen en de betalingstermijnen blijven exact gelijk. Er verandert daarin niets en inwoners en bedrijven hoeven zelf ook geen actie te ondernemen.
Lees meer…


Ontbrekende WOZ-waarde op aangiftebiljet inkomstenbelasting in Hoeksche Waard en Altena

28 feb 2019

Door de gemeentelijke herindelingen in de Hoeksche Waard en Altena heeft de Rijksbelastingdienst van het Kadaster nog niet de gegevens ontvangen, die worden gebruikt om de WOZ-waarde van uw woning op het vooraf ingevulde aangifteformulier in te vullen. Dit betekent dat de WOZ-waarde hoogstwaarschijnlijk niet is ingevuld op uw aangiftebiljet. U zal in dit geval de WOZ-waarde zelf moeten invullen. U kunt de WOZ-waarde vinden op het aanslagbiljet van 2018, dat u vorig jaar van SVHW ontvangen heeft. U kunt dit aanslagbiljet ook inzien op Mijn SVHW. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de Rijksbelastingdienst de WOZ-waarde wel kan invullen op het aangiftebiljet.

Ook kunt u via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van uw woning opvragen. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2018 heeft als peildatum 01-01-2017.

Lees hier de gepubliceerde berichtgeving van de Belastingdienst.


Is úw hond al aangemeld?

26 feb 2019

Voor de gemeenten Alblasserdam, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Lansingerland en Westvoorne verzorgt SVHW
de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar vindt de controle van maart tot juni plaats. De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW. Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is afhankelijk van het aantal honden dat u bezit.

Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft? Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar een andere gemeente? Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk teveel betaald belastinggeld terug. U kunt uw hond aanmelden door bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch aanmelden via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.


Aanmaningen en dwangbevelen februari 2019

23 feb 2019

Heeft u een aanmaning of dwangbevel van SVHW ontvangen? Dan heeft u uw eerder door SVHW gestuurde belastingaanslag nog niet (volledig) betaald.

Heeft u betaald na de selectiedatum maar vóór de verzenddatum? Dan kunt u de aanmaning of het dwangbevel als niet verzonden beschouwen. Kijk voor de data op uw aanmaning of dwangbevel.

Reageert u niet op de aanmaning of het dwangbevel? Dan is SVHW genoodzaakt verdere invorderingsmaatregelen te nemen. De kosten daarvan zijn hoog en komen voor uw rekening. Betaal dus zo snel mogelijk!

Lees meer…


Inwoners Hoeksche Waard ontvangen lokale belastingen eind februari

21 feb 2019

Dit gebeurt digitaal via MijnOverheid of per post. Het tarief voor de onroerendzaakbelasting (OZB) is voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard gelijk. Andere heffingen, zoals de rioolheffing en de begrafenisrechten, worden pas per 1 januari 2020 gelijkgesteld. Dit jaar ontvangen inwoners van de gemeente Hoeksche Waard 25 euro korting ter compensatie van de precariobelasting in de waternota van Evides.


Inwoners van Altena en Hoeksche Waard ontvangen later aanslag lokale belastingen

15 feb 2019

Per 1 januari zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samengegaan in de gemeente Altena.

Ook de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen zijn samen met de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard ondergebracht in één gemeente: Hoeksche Waard.

Door de herindelingen ontvangen de inwoners later dan normaal de aanslag lokale belastingen. Dit komt doordat de nieuwe gemeenteraden de onroerendzaakbelasting (OZB) tarieven nog moeten vaststellen. Het OZB tarief moet namelijk voor alle inwoners van de nieuwe gemeente gelijk zijn. De andere belastingen hoeven dit jaar nog niet hetzelfde te zijn en kunnen maximaal twee jaar per dorpskern verschillen. Het kost namelijk enige voorbereidingstijd om alle heffingen te harmoniseren.

  • Inwoners van de gemeente Hoeksche Waard ontvangen eind februari hun aanslag (gemeentelijke- en waterschapsbelastingen);
  • Inwoners van de gemeente Altena ontvangen eind maart hun aanslag (gemeentelijke belastingen).

Hoeksche waard niet gecombineerd vanuit gegevens 2018

14 feb 2019

Door de gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard produceert SVHW de aanslagbiljetten voor de Hoeksche Waard in een aparte werkstroom.

Bent u binnen het werkgebied van SVHW eigenaar van objecten in de Hoeksche Waard en daarbuiten? Dan kunt u meerdere aanslagbiljetten ontvangen in plaats van één gecombineerd aanslagbiljet. Dit is een eenmalige gebeurtenis.
Vanaf volgend jaar ontvangt u weer één gecombineerd aanslagbiljet van ons.


Lokale belastingen binnenkort in uw (digitale) brievenbus

14 feb 2019

Deze maand verstuurt SVHW weer de jaarlijkse lokale belastingaanslagen. In totaal verstuurt SVHW zo’n 700.000 aanslagen namens de deelnemende gemeenten en waterschap Hollandse Delta. Dit gebeurt digitaal via MijnOverheid en per post. Op het aanslagbiljet worden zoveel mogelijk verschillende lokale belastingen gecombineerd: het doel is alles overzichtelijk op één biljet.

Maakt u geen gebruik van automatisch incasso? Dan is het dit jaar voor het eerst mogelijk om rechtstreeks vanaf het aanslagbiljet te betalen. Dit gaat via een link of een QR code naar iDEAL.
Daarnaast zijn wij benieuwd hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarom zijn wij gestart met een klanttevredenheidsonderzoek. Tips voor verbetering zijn van harte welkom.