Nieuws

Inwoners van Altena en Hoeksche Waarde ontvangen later aanslag lokale belastingen

15 feb 2019

Per 1 januari zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samengegaan in de gemeente Altena.

Ook de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen zijn samen met de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard ondergebracht in één gemeente: Hoeksche Waard.

Door de herindelingen ontvangen de inwoners later dan normaal de aanslag lokale belastingen. Dit komt doordat de nieuwe gemeenteraden de onroerendzaakbelasting (OZB) tarieven nog moeten vaststellen. Het OZB tarief moet namelijk voor alle inwoners van de nieuwe gemeente gelijk zijn. De andere belastingen hoeven dit jaar nog niet hetzelfde te zijn en kunnen maximaal twee jaar per dorpskern verschillen. Het kost namelijk enige voorbereidingstijd om alle heffingen te harmoniseren.

  • Inwoners van de gemeente Hoeksche Waard ontvangen eind februari hun aanslag (gemeentelijke- en waterschapsbelastingen);
  • Inwoners van de gemeente Altena ontvangen eind maart hun aanslag (gemeentelijke belastingen).

Hoeksche waard niet gecombineerd vanuit gegevens 2018

14 feb 2019

Door de gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard produceert SVHW de aanslagbiljetten voor de Hoeksche Waard in een aparte werkstroom.

Bent u binnen het werkgebied van SVHW eigenaar van objecten in de Hoeksche Waard en daarbuiten? Dan kunt u meerdere aanslagbiljetten ontvangen in plaats van één gecombineerd aanslagbiljet. Dit is een eenmalige gebeurtenis.
Vanaf volgend jaar ontvangt u weer één gecombineerd aanslagbiljet van ons.


Lokale belastingen binnenkort in uw (digitale) brievenbus

14 feb 2019

Deze maand verstuurt SVHW weer de jaarlijkse lokale belastingaanslagen. In totaal verstuurt SVHW zo’n 700.000 aanslagen namens de deelnemende gemeenten en waterschap Hollandse Delta. Dit gebeurt digitaal via MijnOverheid en per post. Op het aanslagbiljet worden zoveel mogelijk verschillende lokale belastingen gecombineerd: het doel is alles overzichtelijk op één biljet.

Maakt u geen gebruik van automatisch incasso? Dan is het dit jaar voor het eerst mogelijk om rechtstreeks vanaf het aanslagbiljet te betalen. Dit gaat via een link of een QR code naar iDEAL.
Daarnaast zijn wij benieuwd hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarom zijn wij gestart met een klanttevredenheidsonderzoek. Tips voor verbetering zijn van harte welkom.


Waterschapsbelasting binnenkort op de mat

05 feb 2019

Deze week stuurt belastingkantoor SVHW in opdracht van waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapsbelasting 2019. Het waterschap zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen en ook voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Lees meer…


Nieuwe regels automatische kwijtschelding

04 feb 2019

Door de nieuwe Privacywet zijn er strengere regels voor het mogen opvragen van persoonlijke gegevens bij andere instanties.

SVHW wil ook de komende jaren automatische kwijtschelding verlenen aan de inwoners die hier recht op hebben. Daarvoor moeten wij gegevens controleren bij het Inlichtingenbureau. Hiervoor hebben wij opnieuw toestemming nodig van inwoners die voorheen kwijtschelding hebben gekregen.

Lees meer…


Westvoorne aangesloten bij SVHW

31 jan 2019

Met ingang van 1 januari verzorgt SVHW het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Westvoorne. Inwoners en bedrijven van Westvoorne ontvangen medio februari een gecombineerd aanslagbiljet met de jaarlijkse belastingen van gemeente Westvoorne én de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Deze aanslag ‘lokale belastingen’ wordt per post of digitaal via MijnOverheid verstuurd.

Lees meer…


SVHW ontvangt complimenten Waarderingskamer en promoveert

28 jan 2019

De Waarderingskamer heeft SVHW in de categorie ‘Goed’ ingedeeld voor uitvoering van de WOZ-processen (wet Waardering Onroerende Zaken) en zijn complimenten uitgesproken over het enthousiasme van de medewerkers. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken.

SVHW heeft hard gewerkt om de uitvoering van de WOZ naar een nog hoger niveau te tillen en is trots op dit resultaat!

Lees meer…


SVHW verstuurt aanslagbiljetten waterschapsbelasting bedrijfsruimten

22 jan 2019

In de laatste week van januari verstuurt SVHW de eerste aanslagen voor het belastingjaar 2019:

  • de voorlopige aanslag zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten;
  • de voorlopige aanslag verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimten.

De definitieve aanslagen zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimten (1 en/of 3 vervuilingseenheden) legt SVHW vanaf dit jaar zoveel mogelijk gecombineerd op met de aanslagbiljetten die in februari worden verzonden.

Lees meer…


Heeft u automatische incasso en is de laatste termijn niet afgeschreven?

17 jan 2019

Voor de aanslag van februari 2018 loopt de automatische incasso van maart tot en met december. Dit is precies 10 termijnen. Kan SVHW de laatste termijn niet van uw rekening incasseren vanwege onvoldoende saldo? Maakt u dan zelf het overgebleven bedrag over.
Uw openstaande bedrag vindt u op ‘Mijn SVHW’.


SVHW zoekt collega’s!

10 dec 2018

Als één van de grootste en leidende lokale belastingkantoren innoveert en moderniseert SVHW zijn dienstverlening continu. Wij vinden kwaliteit en klantgerichtheid belangrijk.
Dienstbaar, aanspreekbaar, betrouwbaar en transparant zijn de kernwaarden voor onze organisatie. Zet jij hier graag je schouders onder en wil je werken aan je eigen ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken een medewerker Heffingen en een WOZ taxateur. Kijk hier voor de vacatures.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten