WOZ

De Wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. SVHW gebruikt de WOZ-waarde voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

Belang

Alleen wanneer u belasting betaalt over een bepaalde onroerende zaak heeft u belang bij het weten van de WOZ-waarde en het inzien van het taxatieverslag. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen hebben daarnaast een ‘gerechtvaardigd belang’ bij het weten van de WOZ-waarde van een aantal vergelijkbare objecten. Op deze manier kunnen zij nagaan of de WOZ-waarde van hun onroerende zaak juist is vastgesteld. SVHW verstrekt echter geen taxatieverslag van dergelijke vergelijkingsobjecten.

Meer informatie over WOZ

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:

Veelgestelde vragen

 • Wat houdt de koppeling BAG met WOZ in?

  De koppeling van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) is een belangrijke stap in het Stelsel van Basisregistraties. De koppeling heeft vele voordelen voor gemeenten en (landelijke) afnemers.

  Deze film geeft u een duidelijke uitleg.

 • Hoe krijg ik een samenstelverklaring Energiebelasting?

  Bent u eigenaar en gebruiker van meerdere bedrijfsobjecten (WOZ-objecten) en vindt u dat deze objecten naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen? Vraag SVHW dan om de objecten samen te voegen tot één WOZ-object.

  SVHW beoordeelt de situatie op basis van de Wet WOZ. Wanneer SVHW de objecten samenvoegt, ontvangt u hiervan een verklaring.
  Indien de objecten ieder een eigen gas- en/ of elektriciteitsaansluiting hebben, kunt u met deze verklaring een cumulatieverzoek bij uw energieleverancier indienen. Hierdoor betaalt u mogelijk minder energiebelasting. U kunt uw cumulatieverzoek tot maximaal vijf jaar terug aanvragen.

  Neem contact op met SVHW voor het samenvoegen via het contactformulier op de website of per telefoon.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten