WOZ

De Wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. SVHW gebruikt de WOZ-waarde voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

Belang

Alleen wanneer u belasting betaalt over een bepaalde onroerende zaak heeft u belang bij het weten van de WOZ-waarde en het inzien van het taxatieverslag. Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen hebben daarnaast een ‘gerechtvaardigd belang’ bij het weten van de WOZ-waarde van een aantal vergelijkbare objecten. Op deze manier kunnen zij nagaan of de WOZ-waarde van hun onroerende zaak juist is vastgesteld. SVHW verstrekt echter geen taxatieverslag van dergelijke vergelijkingsobjecten.

Meer informatie over WOZ

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:

Veelgestelde vragen

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten