Geld terug

Vermindering aanslag

Als een aanslag reeds is betaald en verminderd wordt, dan verrekent SVHW dit met nog openstaande aanslagen waarvan de vervaldatum reeds is verstreken. Als er niets meer open staat betaalt SVHW binnen 14 dagen na de uitspraak geld terug. Behalve wanneer u heeft betaald via automatische incasso. Betalingen via automatische incasso kunnen wij pas na 60 dagen terugstorten, nadat de incasso heeft plaatsgevonden. U heeft namelijk het recht om een geïncasseerd bedrag via automatische incasso zelf binnen 60 dagen terug te boeken (storneren).

Te veel betaald

Het kan gebeuren dat u te veel of dubbel heeft betaald. Als uit de betalingskenmerken duidelijk blijkt dat het om een dubbele betaling gaat, stort SVHW de tweede betaling binnen 14 dagen na ontvangst terug op de IBAN waarvan deze betaling afkomstig was.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten