Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Tarieven

De gemeenten en waterschap stellen de tarieven voor de verschillende belastingen vast. U vindt de tarieven van 2024 op onze website wanneer: de gemeenteraad het tarief heeft vastgesteld en SVHW deze heeft verwerkt