Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Tarieven

De gemeenten en waterschap stellen de tarieven voor de verschillende belastingen vast. De tarieven vindt u hieronder.