Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Ik kan niet betalen

Kwijtschelding

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? SVHW kan bepalen dat u niet hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding.

U kunt kwijtschelding krijgen als u een minimuminkomen en geen spaargeld of bezit heeft.