Ga direct naar content
Werk je mee aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoe gaan we met elkaar om?

SVHW helpt u graag met vragen over uw lokale belastingaanslag, uw betaling en overige dienstverlening. Dat willen wij doen in een prettige en veilige sfeer met wederzijds respect.

Wat mag u van ons verwachten?

U mag van ons verwachten, dat wij uw zaken op een professionele en correcte manier afhandelen. Wij verwachten van u dat u ons daarvoor de kans geeft. Dit geldt zowel voor een telefonisch als bij een online-, schriftelijk of persoonlijk contact. Het kan voorkomen dat er een meningsverschil is. Echter mag dit niet leiden tot ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag accepteert SVHW niet.

Wat is ongewenst gedrag?

  • schelden
  • discriminerende taal
  • seksuele intimidatie
  • schreeuwen
  • beledigen
  • bedreigen
  • verhinderen van werkzaamheden
  • aanrichten van vernielingen

Bekijk het protocol agressie en geweld