Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoe gaan we met elkaar om?

SVHW helpt u graag met vragen over uw lokale belastingaanslag, uw betaling en overige dienstverlening. Dat willen wij doen in een prettige en veilige sfeer met wederzijds respect.

Wat mag u van ons verwachten?

U mag van ons verwachten, dat wij uw zaken op een professionele en correcte manier afhandelen. Wij verwachten van u dat u ons daarvoor de kans geeft. Dit geldt zowel voor een telefonisch als bij een online-, schriftelijk of persoonlijk contact. Het kan voorkomen dat er een meningsverschil is. Echter mag dit niet leiden tot ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag accepteert SVHW niet.

Wat is ongewenst gedrag?

  • schelden
  • discriminerende taal
  • seksuele intimidatie
  • schreeuwen
  • beledigen
  • bedreigen
  • verhinderen van werkzaamheden
  • aanrichten van vernielingen

Bekijk het protocol agressie en geweld