Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Welkom bij SVHW

Wij heffen en innen lokale belastingen en stellen de waarden voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vast.

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Vaak gezocht

Is úw hond al aangemeld?

Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft? Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. U kunt uw hond aanmelden door bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch aanmelden via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.

Onze meest gestelde vragen

Alle veelgestelde vragen

Waarom betaal ik twee keer watersysteemheffing?

Watersysteemheffing
Bekijk het antwoord

Voor welke belastingen maakt een verhuizing tijdens het jaar niet uit?

Verhuizen
Bekijk het antwoord

Ik word voor drie vervuilingseenheden (v.e.) aangeslagen, maar wij wonen maar met zijn tweeën.

Bezwaar en beroep
Bekijk het antwoord

Voor welke belastingen is kwijtschelding mogelijk?

Kwijtschelding
Bekijk het antwoord