Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Bent u het niet eens met de uitspraak van SVHW op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan.

Beroep tegen uitspraak op uw bezwaar

Een beroep tegen de uitspraak op uw bezwaarschrift dient u binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak in bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Voor het instellen van een beroep bent u griffierechten verschuldigd. Meer informatie over het starten van een beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.