Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Bestuur en directie

Rechtsvorm

SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie, met een eigen bestuur. Wethouders van de gemeenten en Dagelijks Bestuursleden van waterschap Hollandse Delta vormen samen het algemeen en het Dagelijks Bestuur.

De bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en in de Gemeenschappelijke Regeling SVHW. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld.

Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de gemeenten en het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de verschillende deelnemende organisaties en is het hoogste bestuursorgaan. Het Algemeen Bestuur heeft als taak om het beleid vast te stellen en te controleren of dit juist wordt uitgevoerd.

Het algemeen bestuur van SVHW bestaat uit:

De heer J.R. Pardo
Gemeente Alblasserdam
De heer M. Bianchi
Gemeente Albrandswaard
De heer J.P. Tanis
Gemeente Altena
De heer L. van der Linden
Gemeente Barendrecht
De heer H. Bakker
Gemeente Drimmelen
De heer J.W. Eijkenduijn, vervangend voorzitter
Gemeente Goeree-Overflakkee
De heer J.A. Meerkerk
Gemeente Hardinxveld-Giessendam
De heer A.D. van der Wulp
Gemeente Hoeksche Waard
De heer P. van der Hek
Gemeente Krimpenerwaard
De heer W.S.P. Fortuyn
Gemeente Lansingerland
Mevrouw A. Ingwersen
Gemeente Nieuwkoop
De heer K. van der Duijn Schouten
Gemeente Ridderkerk
De heer R.M. van der Kooi
Gemeente Voorne aan Zee
Mevrouw C.L.K. Rijsdijk – voorzitter
Waterschap Hollandse Delta
De heer J.J.M. van Oorschot
Waterschap Hollandse Delta

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur bepaalt onder andere de instructies en de regels voor de uitvoering van de taken en de bedrijfsvoering van SVHW. Het dagelijks bestuur van SVHW bestaat uit:

Het dagelijks bestuur van SVHW bestaat uit:

Mevrouw C.L.K. Rijsdijk – voorzitter
Waterschap Hollandse Delta
De heer P. van der Hek
Gemeente Krimpenerwaard
De heer M. Bianchi
Gemeente Albrandswaard
De heer A.D. van der Wulp
Gemeente Hoeksche Waard
De heer J.W. Eijkenduijn, vervangend voorzitter
Gemeente Goeree-Overflakkee

Directie

De directeur is belast met de bedrijfsvoering en de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeur van SVHW is de heer M. Heemskerk.