Bestuur

Rechtsvorm

SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie, met een eigen bestuur. Wethouders van de gemeenten en dagelijks bestuursleden van waterschap Hollandse Delta vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur.

De bestuurlijke organisatie van het openbaar lichaam is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en in de gemeenschappelijke regeling SVHW. In de gemeenschappelijke regeling zijn onder meer de bevoegdheden, bestuursorganen, begroting, jaarrekening, kostentoerekening, toetreding en uittreding van de deelnemers geregeld.

Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de gemeenten en het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de verschillende deelnemende organisaties en is het hoogste bestuursorgaan. Het Algemeen Bestuur heeft als taak om het beleid vast te stellen en te controleren of het juist wordt uitgevoerd.

Het algemeen bestuur van SVHW bestaat uit:

De heer P.J. Verheij gemeente Alblasserdam
De heer M.C.C. Goedknegt gemeente Albrandswaard
De heer J.P. Tanis gemeente Altena
De heer N. Bults gemeente Barendrecht
De heer R.M. van der Kooi gemeente Brielle
De heer P. Feller gemeente Goeree-Overflakkee
De heer T. Boerman gemeente Hardinxveld-Giessendam
Mevrouw M. den Brok gemeente Hellevoetsluis
De heer P.J. van Leenen gemeente Hoeksche Waard
Mevrouw R. Boere gemeente Krimpenerwaard
De heer J.W. van den Beukel gemeente Lansingerland
Mevrouw A. Ingwersen gemeente Nieuwkoop
De heer J.L. van Driel Waterschap Hollandse Delta
De heer P.J. Kome Waterschap Hollandse Delta
Mevrouw J.D. de Jongh-de Champs gemeente Westvoorne

Dagelijks bestuur

De leden van het Dagelijks Bestuur zijn door en vanuit de leden van Algemeen Bestuur aangewezen. Het Dagelijks Bestuur bepaalt onder andere de instructies en de regels voor de uitvoering van de taken en de bedrijfsvoering van SVHW.

Het dagelijks bestuur van SVHW bestaat uit:

De heer J.L. van Driel (voorzitter) Waterschap Hollandse Delta
De heer N. Bults gemeente Barendrecht
De heer P.J. van Leenen gemeente Hoeksche Waard
Mevrouw M.P. den Brok gemeente Hellevoetsluis
De heer M.C.C. Goedknegt gemeente Albrandswaard

Directie

De directeur is belast met de bedrijfsvoering en de dagelijkse leiding van de organisatie.
De directeur van SVHW is de heer R.S. Heij.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten