Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Het Woningwaarderingsstelsel is een manier om de maximale huurprijs van een sociale huurwoning te bepalen. Vanaf 1 oktober 2015 is dit stelsel gewijzigd. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is vanaf die datum ook afhankelijk van de WOZ-waarde. Huurders die de maximale huurprijs van een sociale huurwoning betalen, kunnen belang hebben bij een lagere WOZ-waarde.