Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente aan inwoners een vergoeding, de Afvalstoffenheffing. Ieder huishouden moet dit betalen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden. De aanslag wordt vaak berekend op basis van de grootte van het huishouden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens.

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing; zij moeten meestal zelf zorgen voor de afvoer van hun bedrijfsafval. In sommige gemeenten haalt de gemeente wel bedrijfsafval op. Bedrijven die daarvan gebruik maken betalen ‘reinigingsrechten’.

Diftar

In sommige gemeenten wordt de afvalstoffenheffing berekend met de Diftar methode. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en houdt in dat u betaalt voor de frequentie waarmee u afval aanbiedt.
De hoogte van de aanslag is dan afhankelijk van het aantal keren dat u uw vuilcontainers laat legen. De afvalcontainers zijn voorzien van chips en de vuilophaalwagen registreert elke aangeboden container. Naast de variabele kosten betaalt u een vast bedrag, dat soms afhankelijk is van de grootte van uw huishouden.

Medisch Afval

Heeft u te maken met medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u gebruik maken van een reductieregeling. Dit om te voorkomen dat mensen die te maken hebben met extra afval een hogere aanslag afvalstoffenheffing ontvangen.

RAD

De RAD Hoeksche Waard heeft een reductieregeling bij medisch afval vastgesteld voor mensen uit de Hoeksche Waard. Uitgebreide informatie over deze reductieregeling kunt u nalezen op de site van het RAD.
Woont u in de gemeente Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland of Strijen en wilt u in aanmerking komen voor de reductieregeling? Dan stuurt u onderstaand formulier volledig ingevuld en ondertekend op naar:

SVHW
t.a.v. afdeling Heffingen
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

Krimpenerwaard

Woont u in de Krimpenerwaard? Gebruikt u dan onderstaand aanvraagformulier (opsturen naar Krimpenerwaard afdeling Openbare Werken, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk). Kijk voor meer informatie op www.krimpenerwaard.nl/afval.

Geen medische bevestiging?

Heeft u geen medische bevestiging van uw huisarts of medisch specialist? Dan geeft u aanvullende informatie waaruit blijkt dat er sprake is van extra medisch afval (bijvoorbeeld kopieën van pakbonnen van stoma-, incontinentie of andere medische verbruiksmaterialen).

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten