Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Bij de verkoop van een woning verlaagt SVHW de belastingen voor eigenaren niet. Dat geldt voor de onroerende zaakbelasting eigenaren en de watersysteemheffing gebouwd. Vaak laat de notaris deze belastingen door de nieuwe eigenaren betalen. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.