Ga direct naar content
Werk je mee aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Als iemand overlijdt,  krijgt SVHW daarover automatisch bericht van uw gemeente. SVHW stuurt dan een brief naar de erfgenamen waarin staat welke lokale belastingen SVHW automatisch verlaagt. De verlaging geldt voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (zonder achterblijvende bewoner), rioolheffing gebruiker, verontreinigingsheffing- en zuiveringsheffing woonruimten. Andere belastingen zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing moet iedereen altijd voor het hele jaar betalen.

Overlijden van de belastingplichtige

Na het overlijden van de belastingplichtige stuurt SVHW de aanslag naar de erfgenamen. Op het aanslagbiljet komt bij de naam van de belastingplichtige ‘Erven’ te staan. Het is belangrijk dat de erfgenamen aan SVHW doorgeven naar wie (een contactpersoon of zaakwaarnemer) SVHW de aanslagen en andere post kan sturen en wat zijn of haar adres is. Dat kan via het contactformulier. Kies als onderwerp overlijden.
De erven zijn verplicht de aanslag te betalen. Dat hoeft niet als er een kopie is van een zogenoemde akte van verwerping. Wanneer de erven een ‘beneficiaire aanvaarding’ kunnen laten zien, kunnen zij uitstel van betaling aanvragen.

Geen achterblijvers

Wanneer niemand in de woning blijft wonen, verlaagt SVHW een aantal belastingsoorten automatisch vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden. Dit geldt voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, zuiveringsheffing en eventuele hondenbelasting. De erven ontvangen 6 weken na het overlijden bericht over de verlaging. Andere belastingsoorten moet u wel voor het hele jaar betalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing.

Alleenwonend na overlijden partner of huisgenoot

SVHW verlaagt de aanslag niet als iemand na het overlijden van zijn/haar partner of huisgenoot alleen achterblijft. Voor belastingen waarvoor aparte tarieven gelden voor huishoudens met één of meer personen hangt het te betalen bedrag af van de situatie op 1 januari. Dit staat in de regels (‘verordening’) van de deelnemende gemeenten en waterschap Hollandse Delta. Een aantal gemeenten houdt een tarief aan dat niet afhangt van het aantal bewoners. Daar speelt alleen wonen dus geen rol.

WOZ-beschikking

Als u een woning erft en de aanpassing komt in het kadaster, ontvangt u pas in het volgende jaar een aanslag voor de WOZ met uw naam. Heeft u deze eerder nodig, bijvoorbeeld omdat u bezwaar tegen de WOZ-waarde wilt maken? Dan kunt u deze schriftelijk aanvragen.