Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Als iemand overlijdt,  krijgt SVHW daarover automatisch bericht van uw gemeente. SVHW stuurt dan een brief naar de erfgenamen waarin staat welke lokale belastingen SVHW automatisch verlaagt. De verlaging geldt voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (zonder achterblijvende bewoner), rioolheffing gebruiker, verontreinigingsheffing- en zuiveringsheffing woonruimten. Andere belastingen zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing moet iedereen altijd voor het hele jaar betalen.