Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Gaat u alleen wonen, terwijl er eerst meer mensen in uw gezin waren? Dan vermindert uw aanslag niet. Het aantal bewoners op 1 januari bepaalt het tarief voor het hele belastingjaar. Dit geldt voor de gemeenten en het waterschap. Een aantal gemeenten houdt een tarief aan dat niet afhangt van het aantal bewoners. Daar speelt alleen wonen dus geen rol.